zaterdag 28 november 2015

KRANTEN IN DE KLAS

Onze 2 weken 'Kranten in de klas' zitten er op.  Dagelijks kregen wij enkele exemplaren van verschillende kranten geleverd in onze klas.  Er werd dagelijks een inkijkmoment voorzien, waarna de leerlingen vragen mochten stellen indien ze dit wensten.
We maakten ook elk een collage met foto's die voor ons aangrijpend waren. Kinderen die dit wilden, kregen 's avonds een krant mee naar huis.
 Op vrijdag rondde onze reporter van de week 'Lotte' onze krantenweken af met een prima voordracht!